ФИЛИАЛ «НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА» ТОО «КазНИИЖиК» г. Нур-Султан, пр. Абая 13, БЦ «Іскер», 4-этаж, офис-401, тел.: +7 7172 729506, e-mail: nic-zhiv@plemnic.kz

Асыл тұқымды есепті автоматтандыру, асыл тұқымды мал шаруашылығы субъектілеріне орталық база мен автоматтандырылған жұмыс орындарын құру арқылы ауыл шаруашылығы малдарының өнімділігі туралы деректерді жинақтауды орталықтандыру, асыл тұқымды және асыл тұқымды мал шаруашылығының жай-күйіне мониторингті оңайлату және ғылыми және әкімшілік шаруашылықтың басқа да міндеттері саласындағы кең ауқымды міндеттерді шешуге арналған

Жүйе туралы

АТЖ жүйесін құру, дамыту және сүйемелдеу кезінде үлкен жұмыс жүргізілді, ауылшаруашылық малдарды  зоотехникалық және асылдандыру есебінің деректерін тіркеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін негіз құрылды. Мыңдаған пайдаланушы  оқытылды, жүйе Қазақстанның барлық аймақтарында енгізілді. 2019 жылдың басында жүйеде әр түрлі бағыттағы 31 498 шаруашылық, 3,2 млн.жуық ІҚМ және 5,1 млн. бас ұсақ мал бар, жылқы, түйе, шошқа, марал, құс, ара басын тіркеу бойынша жұмыстар басталды. Жүйені пайдалану ыңғайлылығы қолайлы деңгейге дейін жеткізіліп, үлкен наразылық тудырмайды. Мал тұқымдары бойынша республикалық палаталар АТЖ жүйесін өзінің негізгі жұмыс құралы ретінде пайдаланады.

Жүйе жергілікті атқарушы органдарға субсидия алуға ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің (АШТӨ) өтінімдерін субсидиялау өлшемдеріне сәйкестігін тексеру, Қызмет көрсету шешімі туралы хабарламаларды қалыптастыру, субсидияланған мал мониторингі мүмкіндігін береді. 2015 жылдан бастап жүйеде 338 бонитер, 26 сүт сапасын бағалау зертхана, 47 дистрибьютерлік және 4 асыл тұқымды орталық (тұқымдық бұқалардың асыл тұқымды материалын (ұрығын) алу, сақтау және сату есебі бойынша) жұмыс істей бастады.

Пайдаланушылар типтері бойынша функционалдық мүмкіндіктер:

Шаруашылық субъектілері (АШТӨ)):

 • Паспорттық және өнімді деректерді, шығу тегін және т. б. толтыра отырып, мал басын тіркеу. ;
 • Күн сайынғы іс-шараларды есепке алу (ұрықтандыру, ұлтарақтылық, іске қосу, төлдеу, орнын ауыстыру, вакцинациялау, карантин, сапқа тұру, өлшеу, малдардың кетуі және келуі, бақылау сауымы, отъем және т. б.);
 • Асыл тұқымды және дистрибьютерлік орталықтардан ұрықты сатып алу және сату есебі;
 • Малдарды бордақылау алаңында қою және мониторингілеу; — мал басының орнын ауыстыруды есепке алу (шаруашылық ішінде және арасында));
 • малдардың генетикалық бейінін қарау;
 • Сервистер (өндірушілерді іріктеу (инбридинг бойынша), экстерьерді сызықтық бағалау, малдарды сатуға қою, сатып алу үшін малдарды іздеу, АМС (ауылшаруашылық малдарды сәйкестендіру) тіркелген малдар, республикалық палаталарға өтінім беру, генотиптеуге өтінім беру, өндірушілерді пайдалану тарихы, малдарды бағалау, категорияны ауыстыруға өтінім беру);
 • Аналитикалық және статистикалық есептерді құру (енгізілген ақпаратты қайта тексеру, шаруашылық бойынша мәліметтер, мал тізімдері, өсімін молайту оқиғаларын жоспарлау, МОЛ, МЯС асыл тұқымдық есептілік нысандары, бірдейлендіру жүйесімен салыстыру);
 • Беру және мониторинг өтінімдер қаржыландырылды

Сүт зертханалары:

 • Сүт сынамаларының түсуін тіркеу;
 • Сүт сынамаларын талдау нәтижелерін енгізу;
 • Енгізілген ақпарат бойынша есептер алу.

Мал шаруашылығы бағыттары бойынша республикалық палаталар:

 • Шаруашылықтарды РП мүшелігінен қосу және шығару;
 • Асыл тұқымды мәртебесін беру;
 • Асыл тұқымдық куәліктер беру;
 • Бұрын берілген куәліктерді қарау;
 • Жануарлар бойынша ақпаратты қарау;
 • Мұрағаттық бұқаларды біріктіру және қосу;
 • РП бойынша жиынтық статистикалық және талдамалық есептерді алу және Excel-файлда есептер алу;
 • Шаруашылықтар бойынша өз есептерін құру;
 • Шаруашылықтардан электрондық өтінімдерді өңдеу (асыл тұқымды мәртебесін беруге және асыл тұқымдық сертификаттар беруге);
 • Шаруашылық субъектілерінің байланыс деректерін қарау;
 • Тұқымдық бұқалар ұрығының есебін жүргізу және оларды тіркеу;
 • Тұқымдық бұқалардың ұрығына бұрын берілген куәліктерді қарау;
 • Шаруашылықтағы тұқымдық түрлендіру үшін бұқаларды тексеру және іріктеу;
 • Санаттың ауысымына электрондық өтінімдерді өңдеу;
 • Палата қатысушыларының барлық малдарын қарау.

Асыл тұқымдық орталықтар:

 • Тұқымдық бұқаларды тіркеу;
 • Орталық тұқымдық бұқалардың ұрығын алуды есепке алу;
 • Ұрықты сатып алу және сату есебі;
 • Асыл тұқымды материалды сақтауды есепке алу және ұрықты есептен шығару;
 • Орталық мал басының орнын ауыстыруды есепке алу (орталықтың ішінде және шаруашылықтар арасында);
 • Малдардың генетикалық бейінін тіркеу.

Дистрибьютерлік орталықтар:

 • Ұрықты сатып алу және сату есебі;
 • Асыл тұқымды материалды сақтауды есепке алу және ұрықты есептен шығару;
 • Малдардың генетикалық бейінін тіркеу.
 • Ұрықтандыру бойынша қызмет көрсету

Классификаторлар:

 • Малдарды бағалау деректерін енгізу;
 • Енгізілген есептерді өңдеу;
 • Excel-файлда есептерді алу. ​

Жергілікті атқарушы органдар:

 • АТЖ пайдаланушылардың мониторингі;
 • Субсидиялау бағыттары бойынша электрондық өтінімдерді мониторингілеу және өңдеу;
 • Субсидия беруді тіркеу;
 • Бұқаларды пайдалану мерзімін қадағалау;
 • Инбридингті қоспағанда өндіруші бұқаларды іріктеуде шаруашылықтарға қолдау көрсету;
 • Қоғамдық табындарды қалыптастыру және оларға тұқымдық бұқаларды бекіту;
 • АЖС базасымен АТЖ малдарын тексеру;
 • Байланыс деректерін және шаруашылық субъектілерінің мекенжайын қарау;
 • Есеп берудің автомизацияланған нысандарын алу.

Генетикалық зертханалар:

 • “Ұлттық биотехнология орталығы” РМК, ” «ҚМШЖЖӨҒЗИ» ЖШСжәне т. б. институттары жүргізген Малдар  ДНК генотиптеу бойынша зерттеу нәтижелерін тіркеу;
 • Әке болуды растау;
 • Асыл тұқымды малға генетикалық сертификатты қалыптастыру;
 • Зертханалар, АШТӨ үшін енгізілген ақпарат бойынша есептілік алу;
 • Генетикалық сертификаттарды беру тарихын алу;
 • АШТӨ-ден генотиптеуге электрондық өтінімдерді өңдеу;
 • Excel файлынан генотиптеу нәтижелерін жүктеу.

Тұқымдық түрлендіру мониторингі

Сондай-ақ, АТЖ жүйесінің мәліметтері негізінде ІҚМ-ды тұқымдық қайта құру мониторингі бойынша жалпы қол жетімді ресурстар жұмыс істейді – www.sybaga.kz және ҰҚМ – www.altyn-assyk.kz. ескерту.

Қызметтер

Қызметтердің толық тізімімен мына сілтеме бойынша танысуға болады

ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ

Қосымша ақпарат алу үшін Сіз АТЖ қолдау қызметіне +7(7172) 277 226 нөмірі бойынша
сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін хабарласа аласыз.

Close Menu
Вопрос эксперту
Вопрос эксперту